Obchodní podmínky

I. Základní ustanovení

Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jen "VOP") upravují vztahy mezi kupujícím a prodávajícím v oblasti prodeje přístupu k plné verzy hry Our Erotic Stories (dále jen "hra") mezi provozovatelem internetových stránek www.oureroticstories.com (dále jen "prodávající") a jeho obchodními partnery (dále jen "kupující").

Prodávající
Provozovatel internetových stránek www.oureroticstories.com

Kupující
Koncový uživatel – při zahájení obchodních vztahů předává prodávajícímu pouze své kontaktní údaje nutné pro bezproblémové vyřízení objednávky.
Ve hře se objevují i erotické praktiky. Kupující proto přijetím těchto obchodních podmínek potvrzuje, že dosáhl v dané zemi věku dospělosti (v České republice tedy 18 let). Hráči hry musí být oba plně zletilí, nepřipadá v úvahu zletilost pouze jednoho z účastníků hry.

II. Bezpečnost a ochrana informací

S uvedenými osobními údaji kupujícího bude prodávající nakládat v souladu s platnými právními předpisy. Kupující poskytnutím uvedených osobních údajů souhlasí s tím, aby jeho údaje, které vyplnil, byly využity prodávajícím za účelem informování kupujícího o novinkách a změnách v zakoupené hře. Tyto údaje nebudou poskytnuty žádné další osobě.

III. Ceníky

Cena odpovídá vždy ceně v on-line eshopu a je vždy aktuální a platná. Za tyto ceny bude vždy objednávka realizována. Prodávající si vyhrazuje právo změny cen i v průběhu dne bez předchozího upozornění.

IV. Objednávání

Kupující dostane přístup ke hře za cenu platnou v okamžiku objednání. Objednávat je možno pouze prostřednictvím elektronického obchodu na adrese www.oureroticstories.com.

V. Platební podmínky

Po vytvoření objednávky je zákazník obratem přesměrován na platební bránu a v případě zaplacení a příjmu platby ze systému PayPal je kupujícímu zaslán aktivační email na email uvedený při registraci. Pokud k platbě nedojde do 3 dnů, objednávka a vytvořený účet budou smazány.

VI. Doručení hry

Hra je kupujícímu po zaplacení zpřístupněna v elektronické formě - online na webových stránkách www.oureroticstories.com.

VII. Dárkový poukaz

Dárkové poukazy vystavené a prodávané prodávajícím jsou poukázkou na doručitele ve smyslu ustanovení § 1939 zákona č.89/2012 Sb., nový občanský zákoník, v platném znění (dále jen „NOZ“). Každý dárkový poukaz obsahuje jedinečný aktivační kód, který držitele opravňuje k plnému online přístupu ke hře. Platnost kódu je uvedena na dárkovém poukazu. Držitel poukazu jedná na vlastní zodpovědnost a při neuplatnění kódu k uvedenému datu ztrácí držitel poukazu možnost peněžní náhrady.

Kupující má možnost vrátit nepoužitý aktivační kód a to oznámením na email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.. Po deaktivaci nepoužitého kódu prodávajícím bude kupujícímu vrácena pořizovací částka 100,-kč na bankovní účet uvedený kupujícím.

VIII. Autorská práva

Autoři neposkytují žádná práva pro další šíření, kopírování či rozmnožování hry. Díla jsou chráněna mezinárodním autorským právem. Jejich nelegální šíření, distribuce, prodej, půjčování, ukládání na jiné počítače či servery a veškeré nakládání s nimi bude považováno za porušení autorského zákona se všemi právními důsledky.

IX. Záruční podmínky

Záruční podmínky se řídí platnou právní úpravou (zejména § 616 a násl. zákona č. 40/1964 Sb.- občanský zákoník). Zboží spadá do poskytovaných služeb a nelze uplatnit vrácení bez udání důvodu do 14ti dnů. ( dle EU směrnice 2011/83/EU bod 12.2.) Směrnice dále uvádí: „Pokud obchodník poskytne webový odkaz na spuštění, streamování nebo stahování, spotřebitel ztrácí právo na odstoupení od smlouvy po aktivaci tohoto odkazu.

X. Ostatní ujednání

Prodávající vynaloží přiměřené úsilí k zachování provozu hry. Z času na čas však může dojít v důsledku technických potíží nebo údržby k dočasnému přerušení služby. Pokud dojde k trvalému zrušení služby, získá kupující alternatívní přístup ke hře.

Úkoly z nabízených her kupující provádí na vlastní odpovědnost. Prodávající ani autoři her nenesou odpovědnost za žádnou újmu způsobenou při hraní nabízených her. Tím, že hru začnete hrát, přebíráte zodpovědnost plně a pouze za sebe.

XI. Závěrečná ustanovení

Kupující při potvrzení každé objednávky zboží z internetového obchodu potvrzuje souhlas s platnými všeobecnými obchodními podmínkami.

Tyto Všeobecné obchodní podmínky jsou platné od 24. října 2016 a ruší veškerá předchozí ustanovení a zvyklosti. Prodávající si vyhrazuje právo změnit tyto Všeobecné obchodní podmínky bez předchozího upozornění.

Aktualizováno 2. 12. 2016